1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
LH Lift Oy
Haapasuontie 266
41370 Kuusa
Sähköposti: lhlift@lhlift.com
y-tunnus: 0545598-7
puh: 0207631300
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Eero Viikki
 
3. Rekisterin nimi
LH Lift- verkkokaupan asiakasrekisteri (https://shop.lhlift.com)
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään LH Lift- verkkokaupan tilausten käsittelyyn, markkinointiin asiakassuhteiden hoitamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, palautelomakkeen tiedot
 
6. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu LH Lift- tietojärjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsee käsiksi henkilökohtaisilla tunnuksillaan ainoastaan LH Lift:in nimeämät henkilöt, joko LH Lift:in henkilökunta tai tietojärjestelmän ylläpitäjät tai muut henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.
 
8. Tietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai asianmukaisen henkilön pyynnöstä.