LH Lift Oy myöntää valmistamilleen tuotteille kahdentoista (12) kuukauden takuun.
 
Takuuaikana LH Lift korvaa virheelliset tai rikkoontuneet osat uusilla tai käyttökelpoisilla osilla. Asennustyö, mahdolliset matkakulut ja osien rahdit asennuspaikalle eivät sisälly takuuseen.
 
Takuuaika alkaa laitteen käyttöönotosta, ellei muuta ole erikseen sovittu.
 
Takuu raukeaa, jos laitetta on käytetty virheellisesti, käytetty työhön mihin sitä ei ole suunniteltu, huollettu puutteellisesti tai rakennetta muutettu ilman valmistajan lupaa.
 
Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
 
Mahdolliset takuuaikaisen vaurion aiheuttamat ansioiden menetykset ja muut välilliset kulut eivät kuulu takuun piiriin.
 
Takuukorjaukset on suoritettava jälleenmyyjän valtuuttamalla korjaamolla.
 
Mikäli korvauksenhakijan vaatimukset osoittautuvat perusteettomiksi, pidättäytyy LH Lift korvauksista.
 
Takuukorvaukset käsitellään vain kirjallisen ilmoituksen perusteella, jonka tekee valtuutettu LH Lift myyjä.
 
Kirjallinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä vaurion havaitsemisesta. LH Lift vastaa kirjalliseen reklamaatioon kahden (2) kuukauden kuluessa reklamaation saapumisesta.
 
Menettely vaurion sattuessa takuun aikana:
 
    selvitä vaurion laajuus ja syy
    ota yhteys jälleenmyyjään ja tee reklamaatio jossa ilmenee:
 
- tuotteen tyyppi ja mahdollinen sarjanumero
 
- käyttöönottopäivämäärä (ostopäivämäärä)
 
- vaurion päivämäärä
 
- kuvaus vauriosta ja muutama kuva
 
- kuvaus olosuhteista, tehdystä työstä ja peruskoneista
 
    jos takuukorjaus vaatii työtä, on korjauslupa saatava valmistajalta
    varaudu toimittamaan rikkoutunut osa/osat valmistajalle tarvittaessa

LH Lift Oy myöntää valmistamilleen tuotteille kahdentoista (12) kuukauden takuun.

Takuuaikana LH Lift korvaa virheelliset tai rikkoontuneet osat uusilla tai käyttökelpoisilla osilla. Asennustyö, mahdolliset matkakulut ja osien rahdit asennuspaikalle eivät sisälly takuuseen.

Takuuaika alkaa laitteen käyttöönotosta, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Takuu raukeaa, jos laitetta on käytetty virheellisesti, käytetty työhön mihin sitä ei ole suunniteltu, huollettu puutteellisesti tai rakennetta muutettu ilman valmistajan lupaa.

Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Mahdolliset takuuaikaisen vaurion aiheuttamat ansioiden menetykset ja muut välilliset kulut eivät kuulu takuun piiriin.

Takuukorjaukset on suoritettava jälleenmyyjän valtuuttamalla korjaamolla.

Mikäli korvauksenhakijan vaatimukset osoittautuvat perusteettomiksi, pidättäytyy LH Lift korvauksista.

Takuukorvaukset käsitellään vain kirjallisen ilmoituksen perusteella, jonka tekee valtuutettu LH Lift myyjä.

Kirjallinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä vaurion havaitsemisesta. LH Lift vastaa kirjalliseen reklamaatioon kahden (2) kuukauden kuluessa reklamaation saapumisesta.

Menettely vaurion sattuessa takuun aikana:

 selvitä vaurion laajuus ja syy

    ota yhteys jälleenmyyjään ja tee reklamaatio jossa ilmenee:

  • tuotteen tyyppi ja mahdollinen sarjanumero
  • käyttöönottopäivämäärä (ostopäivämäärä)
  • vaurion päivämäärä
  • kuvaus vauriosta ja muutama kuva
  • kuvaus olosuhteista, tehdystä työstä ja peruskoneista

    jos takuukorjaus vaatii työtä, on korjauslupa saatava valmistajalta

    varaudu toimittamaan rikkoutunut osa/osat valmistajalle tarvittaessa